Business Radio

Business Radio
Country: Mongolia
Genres:newstalk
Playing:

Бизнес радио 98.9 нь эдийн засаг, бизнесийн хамгийн чухал, хэрэгцээт мэдээллүүдийг радио долгионоор танд хүргэж байна.

Contacts

Email : info@business-radio.mn

Phone : 7011-0989