steamed sticky rice cooked in rice cooker หุงข้าวเหนียวในหม้อหุงข้าวแบบไม่ต้องแช่น้ำเลยง่ายสะดวกเร็ว

หมายเหตุ ถ้าอยากให้ข้าวนุ่มนาน ก็ต้มน้ำเดือดๆแช่ข้าวสัก 5-10 นาทีแล้วล้างข้าวด้วยน้ำเย็นค่อยเอาไปหุงในหม้อหุงข้าวตามปกติข้าวจะเหนียวนุ่มนานค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You might like

© 2024 Do U Know How - WordPress Theme by WPEnjoy