ปีชง 2563 ตรงกะปีชวด วิธีแก้ปีชง

ปีชง 100% คือปีมะเมีย ปีชงร่วมคือ ปีชวด ปีระกา ปีเถาะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *